| hem | vävda bilder | kvinnor och teko | Kvinnoarbete | Lista på vävar i serien Jämställdhet  |

KVINNOARBETE
KVINNOR OCH TEKO
vävda textila bilder
textilkonstnär katrin bawah

Män finns i hundratals olika yrken, kvinnor endast i ett trettiotal. Kvinnoyrken är ofta en förlängning av hemarbetet, t ex service och vård av barn och gamla. Kvinnoyrken har ofta låg status. (Skrivet inför utställning 1983)

Kvinnoarbete, bildväv och bunden rosengång av textilkonstnär katrin bawah

Kvinnoarbete, bunden rosengång och bildväv 138x224 cm
Bilden består av elva rader stora kvinnofigurer med kläder som visar att de jobbar i typiska kvinnoyrken vävda i bunden rosengång. I mitten en inplockad bildväv föreställande slitna kvinnohänder som vrider ur en skurtrasa.

| om mig | stickade kläder | vävda textila bilder | applikationer | utställningar | teckningar | länkar |
copyright © katrin bawah 2004-2011

Sidan uppdaterades 2011-06-24