| hem | utställningar och mässor | lista på alla utställningar |Utställningen Kvinnor och Teko |

UTSTÄLLNINGEN KVINNOR OCH TEKO
textilkonstnär katrin bawah

Inbjudningskortet till min utställning Kvinnor och Teko på Tekomuseum i Borås 1983. textilkonstnär katrin bawah.
Tekokrisen i början av 1980-talet inspirerade mig till att väva bilder om Tekoindustrin. När jag först planerade en separatutställning på temat hade jag en tanke om att välja ut och beskriva ett textilföretag. Jag skulle specialstudera produktionen, arbetsmiljön, arbetsvillkoren, kamratskapet, utvecklingen, nedläggningshoten, uppsägningar och varslen på just det företaget.
Jag ändrade mig under arbetets gång eftersom tekokrisen fanns överallt i hela landet. Det blev istället sömmerskornas kamp och arbetsvillkor som fick bli fokus i utställningen.

Efter flera års facklig kamp för att rädda sömmerskornas jobb på Eisers fabrik i Skellefteå startades hösten 1979 arbetarkooperativet Norrkläder. Sömmerskorna arbetar tillsammans i små produktionslag och överblickar hela arbetsprocessen. Norrkläders idé är att göra kläder som det finns behov av och i samarbete med konsumenten.

Den 30 juni 1981 efter tre varsel och uppsägningar ockuperar sömmerskorna sin fabrik i Sollefteå. Ockupationen håller på till den 26 februari 1982. Sömmerskorna bildar ekonomiska föreningen Sollefteå Trikå.

Efter tio år av utredningar, förhandlingar och olika beslut kom i december 1982 nedläggningsbeslutet för Eiser Strump i Borås. Efter en sittstrejk i januari 1983 togs beslutet tillbaka. Den 23 augusti 1983 kom ett nytt nedläggningsbeslut. Den 15 september sa regeringen: Nedläggningen är framflyttad till 1 juli 1986.

17 september 1981. 30 000 tekoarbetare går ut i en politisk strejk mot regeringens tekopolitik. På 20 år har 96 000 tekojobb försvunnit.

Kvinnokamp. Kamp för jämlikhet. Kamp för att få jobb. Kamp för att behålla jobbet. Kamp för att få jobb och barn - hem att gå ihop. Hur ska kvinnor orka?

Resultatet av kvinnornas utträde på arbetsmarknaden har blivit dubbla bördor för dem: de ska förvärvsarbeta och ta hand om barn, hem och familj. En arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön skulle underlätta jämställdheten.
Arbetslösheten slår hårdast mot äldre kvinnor med liten arbetslivserfarenhet och mot de unga kvinnorna. När kvinnorna behövs i produktionen påverkar det modet. Den som står vid en maskin kan inte vara klädd i rosetter och volanger. Vid dåliga tider drabbas kvinnor av arbetslöshet och då blir det volanger och rysch och pysch igen. Män finns i hundratals olika yrken, kvinnor endast i ett trettiotal. Kvinnoyrken är ofta en förlängning av hemarbetet t ex service och vård av barn och gamla. Kvinnoyrken har ofta låg status.

Kvinnor och Teko, vävda bilder

Skiss över utställningslokalen

| om mig | stickade kläder | vävda textila bilder | applikationer | utställningar | teckningar | länkar |
copyright © katrin bawah 2004-2011

Sidan uppdaterades 2011-06-24